Ваше повідомлення було успішно відправлено!

Замовити дзвінок

ТОВ “КЕІ“ЕКОКОМПАНІ”  ваш партнер у сфері                екобезпеки.

+38 (067) 195-93-78
+38 (095) 761-55-37

Розробка спеціальних регламентів для випуску зворотних вод з оперативним регулюванням витрат

Розробка спеціальних регламентів для випуску зворотних вод з оперативним регулюванням витрат
Земля - Водна планета, на якій якість води визначає якість життя. Добра вода - Гарне життя. Погана вода - Погане життя. Немає води - Немає життя!

Про розробку регламентів

Вартість послуг від 15000,00 грн (Уточнити вартість).


Розробка оперативних регламентів виконується  у випадку випуску зворотних вод з оперативним регулюванням витрат, наприклад, із накопичувачів, водойм-охолоджувачів, рибоводних та інших ставків. Розробка оперативних регламентів здійснюється з урахуванням нормативних вимог щодо якості води, а також з урахуванням специфіки виробничої  діяльності. Розробка оперативних регламентів передбачена пунктом 2.8 «Інструкціі про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти iз зворотними водами», УкрНЦОВ. Харкiв. 1994.

В оперативному регламенті наводиться правове обґрунтування, права та обов’язки водокористувача  водойми, загальна характеристика водойми, порядок експлуатації водойми, нормативи якості воли у водоймі, режим скиду зворотних вод з встановленими нормативами ГДС речовин, показники якості водоприймача в контрольному у створі, порядок і форми контролю за використанням і якістю  водних ресурсів, відповідальність водокористувача за порушення водного законодавства, а також порядок внесення змін в оперативний регламент. Оперативний регламент погоджується територіальним органом державного управління у сфері охорони навколишнього середовища

Розробка оперативного регламенту для рибогосподарських ставків здійснюється за умови наявності паспорту водного об’єкту, розробленого згідно «Порядку розроблення паспорту водного об’єкту» затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №99 від 18.03.2013 року, зареєстровано в Мін’юсті України 18.05.2013 року №775/23307.


Навіщо необхідно оформлювати розробляти спеціальний оперативний регламент:

Спеціальні оперативні регламенти розробляються для отримання дозволу на спеціальне водокористування для операцій з ставами-накопичувачами, водоймами-охолоджувачами, рибогосподарських та інших ставків та водойм. В разі відсутності спеціального оперативного регламенту територіальний орган державного управління у сфері охорони навколишнього середовища може відмовити в отримані Дозволу на спеціальне водокористування.


Наслідки відсутності спеціального оперативного регламенту:

В разі відмови в отримані дозволу на спеціальне водокористування внаслідок відсутності спеціального оперативного регламенту, та скиду зворотних вод у водний об’єкт, шкода заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, підлягає компенсації юридичними  та  фізичними  особами,  в  тому числі іноземними,  як правило,  в повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення  і  незалежно  від  плати  за  забруднення навколишнього природного середовища  та  погіршення  якості  природних  ресурсів (ст. 69   Закону  України  "Про  охорону  навколишнього  природного середовища".

Розмір компенсації визначається згідно «Методики  розрахунку  розмірів  відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення  законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів», затвердженої наказом Мінекобезпеки України №37 від 18.05.1995 року, зареєстровано в Мін’юсті України від 01. червня 1995 року № 162/698.

Нараховані збитки, як правило, становлять десятки тисяч гривень.


Перелік основних нормативних документів:

 1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» №1264-XII від 25.06.1991р із змінами та доповненнями.

 2. Водний кодекс України №213/95-ВР від 6.06.1995р із змінами та доповненнями.

 3. Закон України «Про аквакультуру» № 5293-17 від 18.09.2012 року.

 4. Закон6 України “Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” №1315-VII від 05.06.2014.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується» №1100 від 11.09.1996р.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» №465 від 25.03.1999р.

 7. Закон України “Про рибне господарство та промислове рибальство”, із змінами, внесеними згідно із Законом №5462-VI від 16.10.2012

 8. ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов.

 9. ГОСТ 17.1.3.13-77 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

 10. ДСТУ 3041-95 Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення.

 11. НД 33-5.2-04-2008 Порядок встановлення режимів роботи каскадів ставків та водосховищ на малих річках України. К.; Державний комітет України по водному господарству, 2008.

 12. Нормативи показників якості води джерел водопостачання, ставів при вирощуванні риби та галузеві технологічні нормативи утворення забруднюючих речовин при скиданні вод в період облову ставів. К, Інститут рибного господарства, 1998.

 13. КНД 211.1.2.008-94 Гідросфера, правила контролю складу і властивостей стічних та технологічних вод. К., Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, 1995.


Повернутися до списку