Ваше повідомлення було успішно відправлено!

Замовити дзвінок

ТОВ “КЕІ“ЕКОКОМПАНІ”  ваш партнер у сфері                екобезпеки.

+38 (067) 195-93-78
+38 (095) 761-55-37

Розробка реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Розробка реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
Замовляйте розробку реєстрових карт, об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів ТОВ «КЕІ «ЕКОКОМПАНІ». Ми чекаємо вашого дзвінка!

Про розробку реєстрових карт

Вартість робіт від 800,00 грн (Уточнити вартість).


Реєстрова карта об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складається з двох форм:

  • форма 1 - реєстрова карта об'єкта утворення відходів (далі ОУВ);

  • форма 2 - реєстрова карта об'єкта оброблення та утилізації відходів (далі - ООУВ).

Реєстрові карти складають власники ОУВ та ООУВ, відповідно до Інструкції [1]. Дані реєстрових карт, після затвердження їх і присвоєння реєстраційного номера, вносяться до реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

Реєстрова карта складається за матеріалами інвентаризації ОУВ чи ООУВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибутково-видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами. При занесенні даних до реєстрових карт використовуються такі реєстри та класифікатори:

  • ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України

  • СПОДУ - Система позначень органів державного управління (для коду центральних органів виконавчої влади)

  • КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

  • КВЕД - Класифікатор видів економічної діяльності

  • КВ - ДК 005-96 Класифікатор відходів

  • КФВ - Класифікатор форм власності

Кількісні дані про відходи наводяться в тоннах з трьома десятковими знаками, а якщо облік ведеться в кубічних метрах, то в дужках паралельно наводяться дані в тоннах. Останні розраховуються окремо за наявними даними щодо питомої густини відходів. Порядок складання реєстрових карт визначений «Інструкцію щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 17.02.99 № 41, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 березня 1999 р. за № 169/3462.


Навіщо необхідно оформлювати та реєструвати реєстрові карит об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів?

Оформлення та реєстрація реєстрових карт передбачена наказом Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року № 41 “Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання”.


Наслідки відсутності погодженої декларації про відходи:

В разі відсутності погоджених реєстрових карт передбачається адміністративна відповідальність, яка тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Перелік основних нормативних документів:

1.​ Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 року №1264-XII, розділ ІІ, ст. 12, розділ ХІ ст. 55

2.​ Закон України “Про відходи” від 05.03.1998 р, №187/98-ВР, розділ V ст. 27;

3.​ Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року №1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”

4.​ Класифікатор відходів. ДК 005-96. Затверджений і введений в дію наказом Держстандарту від 8.02.1996 №89.

5.​ Довідково-методичні настанови щодо застосування ДК005-96 “Класифікатор відходів”. Державний комітет України по стандартизації метрології та сертифікації.

6.​ ДСТУ 3911—99 (ГОСТ 17.9.0.1—99) Державний стандарт України. Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги.

7.​ Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року №1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”.

8.​ Наказ Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року № 41 “Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання“


Повернутися до списку