Ваше повідомлення було успішно відправлено!

Замовити дзвінок

ТОВ “КЕІ“ЕКОКОМПАНІ”  ваш партнер у сфері                екобезпеки.

+38 (067) 195-93-78
+38 (095) 761-55-37

Розробка проекту обгрунтування розміру санітарно-захисної зони (ПСЗЗ)

Розробка проекту обгрунтування розміру санітарно-захисної зони (ПСЗЗ)
Ми можемо стільки, скільки ми знаємо, а знаємо ми багато. Звертайтеся до нас і ми розробимо для вашого підприємства "Проект обґрунтування розміру санітарно-захисної зони"

Про ПСЗЗ

Вартість послуг ДОГОВІРНА, в залежності від складності об’єкта

Проект обґрунтування розміру санітарно-захисної зони (далі проект СЗЗ) розробляється для промислових компаній і виробництв, які є джерелами забруднення довкілля і негативного впливу на здоров'я людини. Розробка проекту обґрунтування розміру санітарно-захисної зони проводиться:

 • для промислових підприємств, що будуються і реконструюються;

 • для підприємств, що знаходяться в зоні житлової забудови;

 • для діючих підприємств по зверненню керівництва.

Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони вимагається для об'єктів, що будуються і реконструюються, а також компаній, що модернізують виробництво, та використовують технології, які не мають аналогів на території України. Проект санітарно-захисної зони підприємства обов'язково входить до складу встановленої законодавством України проектної документації, необхідної при проведенні реконструкції і будівництві нових підприємств. 


Розробка та узгодження проекту обґрунтування розміру санітарно-захисної зони проводиться в кілька етапів.

Перший етап.

 • Підготування “Технічного завдання на розробку проекту обґрунтування розміру санітарно-захисної зони”.

 • Обстеження підприємства, виявлення і оцінка рівнів впливів, пов'язаних з хімічним забрудненням атмосферного повітря і фізичними факторами відповідно до чинних санітарно-гігієнічних вимог.

 • Розробка програми натурних інструментальних досліджень якості атмосферного повітря, шуму, електромагнітного випромінювання на межі прилеглої житлової забудови.


Другий етап.

 • Обробка та аналіз результатів натурних інструментальних досліджень.

 • Розробка проекту обґрунтування розміру санітарно-захисної зони по сукупності впливів підприємства відповідно до чинних санітарно-гігієнічних вимог. В процесі розробки проекту обґрунтування розміру СЗЗ використовуються:

           - перелік забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря в процесі виробничої діяльності;

           - перелік джерел забруднення атмосфери та їх розташування на території підприємства;

           - дані щодо розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери;

           - дані по обсягам стічних і поверхневих вод, їхні ліміти і дані по напрямку їх утилізації;

           - дані по обсягам твердих відходів, дані по лімітам тимчасового розміщення та дані по напрямку їх утилізації;

           - дані по шумовим характеристикам, електромагнітному випромінюванню;

           - дані по метеорологічним і кліматичним умовам;

           - дані по фоновому забрудненню атмосферного повітря.


В проекті наводиться характеристика підприємства, прилеглих промислових зон, міської житлової і сельбищної території, їх взаємне розташування.

Проводиться комплексна оцінка існуючого стану навколишнього середовища, а також прогноз з урахуванням розвитку підприємства. В разі потреби виконується розробка організаційних та технічних заходів, що забезпечуватимуть дотримання санітарно-гігієнічних нормативів.

Виконується комплексне обґрунтування розмірів санітарно-захисної зони по:

 • розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері;

 • моніторингу стану атмосферного повітря на межі прилеглої житлової (громадської) забудови;

 •  визначенню нормативних санітарно-захисних зон для індивідуальних джерел забруднення атмосфери;

 • побудові нормативних санітарно-захисних зон для джерел шуму;

 •  побудові нормативної санітарно-захисної зони за сукупністю факторів.

На картографічних матеріалах наводяться результати побудови меж санітарно-захисної зони по перерахованих вище факторах та їх сукупності.

Готовий проект передається для ознайомлення Замовнику.


Третій етап.

Підготовлений проект з обґрунтування розміру СЗЗ проходить наукову санітарно-епідеміологічну оцінку в ДУ “Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМНУ”. Розробник проекту забезпечує технічне супроводження до моменту отримання позитивної санітарно-епідеміологічної оцінки.


Навіщо необхідно розробляти Проект обґрунтування розміру СЗЗ?

Це необхідно у випадку:

 • будівництва, модернізації чи реконструкції підприємства, коли нормативний розмір санітарно-захисної зони для відповідного виду діяльності, передбачений ДСП-173-96 [1], не втримується, або коли запроектована технологія не має аналогів на території України;

 • для діючого підприємства, коли затверджені межі санітарно-захисної зони наводяться у містобудівні документації населеного міста.

Територія санітарно-захисної зони не може розглядатися як резерв розширення підприємств, міської і сельбищної території і прирівняних до них об'єктів. Крім того підприємство захищає себе від необґрунтованих претензій з боку населення, що проживає поруч, а також і від місцевих органів державного природоохоронного і санітарного контролю.


Наслідки відмови від розроблення проекту обґрунтування розміру СЗЗ

В процесі проходження комплексної експертизи об’єкта будівництва, модернізації чи реконструкції, в разі не витримування нормативного розміру СЗЗ, або відсутності аналогів запроектованої діяльності на території України, проектна документація не отримає позитивного експертного висновку, та буде повернута на доопрацювання.

В разі відсутності внесення у містобудівну документацію населеного пункту меж СЗЗ, територія санітарно-захисної зони може бути помилково відведена рішенням місцевих органів під забудову іншим інвесторам, що в майбутньому може спричинити значні фінансові наслідки та втрати для підприємства, територія СЗЗ якого не відповідатиме вимогам чинного законодавства.


Перелік основних нормативних документів:

 1. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України (ДСП-173-96) від 19.06.96 за № 173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 379/1404;

 2. СН 3077-84 «Санітарні норми припустимого шуму на території житлової забудови».

 3. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86.

 4. Список орієнтовних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджений постановою Головного державного санітарного лікаря України від 15.04.2013 року №9.

 5. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України від 03 березня 2015 року

 6. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Госкомприроды СССР. ОНД-90

 7. Класифікатор відходів. ДК 005-96. Затверджений і введений в дію наказом Держстандарту від 8.02.1996 №89.

 8. Довідково-методичні настанови щодо застосування ДК005-96 “Класифікатор відходів”. Державний комітет України по стандартизації метрології та сертифікації.

 9. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89, М., 1991

 10. ДБН В.1.1-31:2013 “Захист територій, будинків та споруд від шуму”

 11. ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 “Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій”.

 12. ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього середовища. 


Повернутися до списку