Ваше повідомлення було успішно відправлено!

Замовити дзвінок

ТОВ “КЕІ“ЕКОКОМПАНІ”  ваш партнер у сфері                екобезпеки.

+38 (067) 195-93-78
+38 (095) 761-55-37

Проект нормативів ГДС речовин, що скидаються разом зі зворотними водами у водний об'єкт

Проект нормативів ГДС речовин, що скидаються разом зі зворотними водами у водний об'єкт
Майбутнє починається зараз. Замовляйте проект нормативів ГДС речовин В ТОВ “КЕІ “ЕКОКОМПАНІ”. Ми чекаємо вашого дзвінка

Про проект нормативів ГДС

Вартість послуг від 15000,00 грн (Уточнити вартість).

Згідно Водного Кодексу України скид зворотних вод у водні об'єкти з застосуванням технічних споруд є одним з видів спеціального водокористування, який здійснюється на основі дозволу, що видаються у встановленому порядку спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Згідно Водного Кодексу України водний об'єкт - це природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт тощо).

З метою забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини і водних екосистем, здійснюється нормування граничнодопустимого скиду (ГДС) речовин, що надходять у водний об'єкт зі зворотними водами. Нормування скиду забруднюючих речовин зі зворотними водами проводиться шляхом встановленням граничнодопустимих скидів (ГДС) речовин. Перелік показників складу і властивостей зворотних вод для встановлення величин ГДС речовин включає речовини, ідентифікація яких у зворотних водах є обов'язковою та присутність яких в зворотних водах обумовлена діяльністю водокористувача і його технологічним регламентом.

Нормативи ГДС речовин у зворотних водах затверджуються Департаментом екології та природних ресурсів обласної Державної адміністрації одночасно з видачею дозволу на спеціальне водокористування. Термін дії нормативів ГДС встановлюється індивідуально залежно від терміну дії дозволу на спеціальне водокористування.

Підставами для переоформлення нормативів ГДС є: закінчення терміну дії нормативів, зміна умов водокористування, зміна категорії якості води у водному об'єкті, зміна законодавчої та нормативної бази. Перегляд ГДС речовин виконується не рідше одного разу на п'ять років.


Проект нормативів ГДС речовин включає в себе:

 • фактичні дані щодо якісного і кількісного складу забруднюючих речовин у зворотних водах, отриманих шляхом лабораторних досліджень, величини середньорічних концентрацій, отриманих шляхом аналізу даних попереднього моніторингу;

 • вхідні дані щодо гідрологічної, гідравлічної та гідрохімічної характеристики водоприймача зворотних вод;

 • гідрографічну схему в межах адміністративного поділу з відображенням випусків зворотних вод, фонового і контрольного створів та також місць водозаборів (при їх наявності);

 • вимоги до якості води водоприймача з урахуванням специфіки водокористування

 • правове, методичне обґрунтування схеми і моделі розрахунку ГДС речовин, виходячи зі специфіки водокористування;

 • кратність розбавлення зворотних вод водою водоприймача в зоні їх початкового змішування і лімітуючому контрольному створі.

 • розрахункові умови та результати розрахунків величин допустимих концентрацій ГДС речовин, отриманих з використанням ЕОМ;

 • ліміти на скидання та проект нормативів ГДС речовин.


Розробка та погодження проекту нормативів ГДС речовин здійснюється в два етапи:

 • на першому етапі проводиться збір вхідних даних, підготування необхідного комплекту картографічних матеріалів, обробка даних попереднього моніторингу якості зворотних вод та води водоприймача, в разі потреби виконуються додаткові лабораторні дослідження якості зворотних вод та води водоприймача, виконується розрахунок прогнозованої якості води у водоприймачі в контрольному створі за спеціалізованою програмою "Гідросфера" та розробка нормативів граничнодопустимого скиду (ГДС) речовин зі зворотними водами;

 • на другому етапі проводиться узгодження проекту нормативів ГДС речовин в органах Держпродспоживслужби (якщо скид зворотних вод здійснюється у водний об’єкт в межах населеного пункту), в Департаменті екології та природних ресурсів обласної Державної адміністрації та територіальним органом Державного агентства водних ресурсів.


Навіщо необхідно розробляти проект нормативів ГДС речовин?

Проект нормативів ГДС речовин є складовою частиною Дозволу на спеціальне водокористування . Скид у водні об’єкти зворотних вод без дозволу на спеціальне водокористування забороняється.

Розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин для скидання зворотних вод підприємств, установ та організацій, які проектуються, здійснюється в складі передпроектної (ТЕО або ТЕР) та проектно-кошторисної документації (проект, робочий проект) на нове будівництво, розширення, реконструкцію і їх технічне переоснащення.


Наслідки відмови від розроблення нормативів ГДС ревочин:

В разі скиду зворотних вод у водний об’єкт за відсутності дозволу на спеціальне водокористування, шкода заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, підлягає компенсації юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, як правило, в повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення і незалежно від плати за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів (ст. 69 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Розмір компенсації визначається згідно “Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів”, затвердженої наказом Мінекобезпеки України №37 від 18.05.1995 року, зареєстровано в Мін’юсті України від 01. червня 1995 року № 162/698.

Нарахований розмір компенсації, як правило, становить десятки тисяч гривень.


Перелік основних нормативних документів:

 1. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 року №1264-XII

 2. Водний кодекс України (введено в дію постановою ВР України від 06.06.1995 №214/95-ВР.

 3. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти iз зворотними водами. УкрНЦОВ. Харкiв. 1994.

 4. Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого скидання забруднюючих речовин, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України вiд 11 вересня 1996 р. № 1100.

 5. Правили охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України вiд 25 березня 1999 р. № 465.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 року № 552 “Про перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів (їх частин)”.

 7. Обобщенный пеpечень пpедельно допустимых концентpаций (ПДК) и оpиентиpовочно безопасных уpовней воздействия (ОБУВ) вpедных веществ для воды pыбохозяйственных водоемов. М., 1990.

 8. Наказ № 471 від 30.07.2012 року Міністерства аграрної політики та продовольства України про затвердження Нормативів екологічної безпеки водних об'єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1369/21681

 9. Дополнительный перечень №1-5 предельно допустимых концентраций веществ для воды рыбохозяйственных водных объектов, утвержденными Главрыбводом СССР.

 10. "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", Минздрав СССР от 24.10.1983 г. №2932-83


Повернутися до списку