Ваше повідомлення було успішно відправлено!

Замовити дзвінок

ТОВ “КЕІ“ЕКОКОМПАНІ”  ваш партнер у сфері                екобезпеки.

+38 (067) 195-93-78
+38 (095) 761-55-37

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)
Оцінка впливу на довкілля (ОВД) - це чітка процедура здійснення відповідної оцінки планованої діяльності, що відповідає Європейським принципам кращого регулювання.

Про ОВД

Вартість послуг ДОГОВІРНА, в залежності від обсягу наданих послуг.

В Україні 18 грудня 2017 року введено в дію Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" (від 23 травня 2017 року № 2059-VIII) (далі – Закон). Одночасно із введенням в дію цього Закону втратили чинність Закон України "Про екологічну експертизу" та Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про екологічну експертизу". Відтепер у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності треба звертатися до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

В статті 1 цього Закону визначення поняття "планована діяльність". Під планованою діяльністю мається на увазі планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище. Ця планована діяльність може мати значний вплив на довкілля, а може не справляти значного впливу на довкілля. Види діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля, наведені у частинах 2 та 3 статті 3 Закону.

У разі, якщо планована діяльність не справляє значного впливу на довкілля, вона не підпадає під дію Закону. Критерії щодо такої планованої діяльності визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 1010 "Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля".

Крім того, згідно з абзацом другим частини 1 статті 3 Закону, оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.


Навіщо виконувати ОВД?:

Згідно з вимогами статті 4 Закону забороняється провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля подаються суб’єктом господарювання для отримання рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності, встановлює (затверджує) параметри та умови провадження планованої діяльності і приймається у формі документа дозвільного характеру або іншого акта органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, у порядку встановленому законодавством для відповідних рішень.

Прикінцевими положеннями цього закону внесені зміни у сорок діючих нормативно-правових актів, в тому числі у Законі України “Про регулювання містобудівної дільності” та Законі України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

Так, пунктом 4 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" суб'єкт господарювання для впровадження господарської дільності, які підпадає під дії Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» зобов'язаний мати висновок з оцінки впливу на довкілля.

Статья 31 Закону України “Про регулювання містобудівної дільності” викладена у наступній редакції "До проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", додаються результати оцінки впливу на довкілля".


Наслідки відмови від проведення ОВД:

Згідно пункту 2 статті 15 Закону, особи винні у порушенні законодавства з оцінки впливу на довкілля, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності.


Порядок проведення ОВД:

Законодавством України передбачається наступний порядок проведення оцінки впливу на довкілля:

 1. Підготовка та подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, уповноваженому територіальному або уповноваженому центральному органу згідно статті 5 Закону;

 2. Підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля відповідно до статей 5, 6 та 14 Закону;

 3. Проведення громадського обговорення відповідно до статей 7, 8 та 14 Закону;

 4. Аналіз уповноваженим органом відповідно до статті 9 Закону інформації, наданої в звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;

 5. Надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пунктом 3;

 6. Врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності відповідно до статті 11 Закону.


Повідомлення про плановану діяльність готується у письмовому та електронному вигляді за формою згідно додатку 2 ПКМУ від 13.12.2018 року №1026. Підготовлене повідомлення подається в електронний кабінет Реєстру ОВД зі застосуванням електронного цифрового підпису, згенерованого відповідним органом на ім’я відповідальної особи. Тому реєстрація повідомлення здійснюється за даними цієї відповідальної особи із зазначенням ії прізвища, ім’я та по батькові.

Повідомленню про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, поданому через електронний кабінет Реєстру ОВД, присвоюється реєстраційний номер, який автоматично надсилається  на електрону адресу, зазначену під час реєстрації. Після цього протягом 3-х днів з моменту реєстрації в Реєстрі повідомлення на паперових носіях надсилається до уповноваженого органу (територіального або центрального в залежності від того, до якої категорії відноситься заявлена планована діяльність).

Далі не пізніше 3-х робочих днів з моменту подання повідомлення до уповноваженого органу, весь текст повідомлення без виключення публікується в друкованих засобах масової інформації (не менш як в двох).

Протягом 20 днів з моменту оприлюднення повідомлення про плановану діяльність уповноважений орган приймає від громадськості зауваження та пропозиції, які разом з вимогами обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, надсилається на електрону адресу, зазначену під час реєстрації в Реєстрі ОВД.

Подання звіту з оцінки впливу на довкілля здійснюється не раніш як через 21 день з моменту подання повідомлення про плановану діяльність. Звіт оформлюється у паперовому та електронному вигляді. Звіт з оцінки впливу на довкілля в електронному вигляді подається через електронний кабінет до Реєстру ОВД. Паперова версія звіту ОВД із зазначеннями реєстраційного номеру справи, який був присвоєний під час подання повідомлення, не пізніше як протягом 3-х робочих днів з моменту подання електронної версії звіту через Реєстр ОВД надсилається до уповноваженого органу та до органу місцевого самоврядування. До звіту додаються документи, які підтверджують факт і дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інший спосіб повідомлення про плановану діяльність, документи, які підтверджують вільний доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля у визначений органом самоврядування та суб’єкту господарювання спосіб, оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, якщо таке вже опубліковане або договір з друкованими засобами масової інформації про опублікування, а також документ, що підтверджує внесення плати за проведення громадського обговорення.

Громадське обговорення починається з моменту офіційного оприлюднення оголошення в двох друкованих місцевих засобах масової інформації не пізніше 3-х робочих днів з моменту завантаження звіту з оцінку впливу на довкілля до Реєстру ОВД, та забезпечення вільного доступу громадськості до обговорення цього звіту. Громадське обговорення триває не менш 25 робочих днів і не більше 35 робочих днів. Витрати, пов’язані з проведенням громадського обговорення, несе суб’єкт господарювання.

За результати громадського обговорення уповноважений орган готує звіт про громадське обговорення, який вноситься до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Орієнтовний час підготування звіту про громадське обговорення не менш 25 робочих днів та буде встановлений Кабінетом Міністрів України в Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля.

Завершальним результатом процедури є Висновок з оцінки впливу на довкілля, який видається уповноваженим органом суб’єкту господарювання та внесенням його до Єдиного реєстру ОВД.

Інформація про висновок та рішення про провадження планової діяльності оприлюднюються суб’єктом господарювання протягом 3-х робочих днів з дня їх отримання шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації (не менш двох) визначених суб’єктом господарювання.


Яким чином формується вартість проведення ОВД?:

Вартість проведення ОВД складається з:

 • Витрат на розробку передбачених законодавством комплекту документів;

 • Витрат на друкування визначеного переліку документів в друкованих засобах масової інформації, а саме на публікацію повідомлення в повному обсязі (а це приблизно 8-12 сторінок тексту формату А4) в двох друкованих місцевих засобах масової інформації, яке займатиме не менш як одну сторінку розвороту кожного  друкованого засобу інформації, на на публікацію в двох друкованих місцевих засобах масової інформації оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, на публікацію інформації про висновок та рішення про провадження планованої діяльності Враховуючи зміст висновку, наведеному в частинах 4,5 статті 9, публікація займатиме значну площу в друкованому засобі інформації;

 • Витрат на виконання досліджень стану навколишнього середовища в місці розміщення об’єкту планованої діяльності для забезпечення рівня деталізації інформації, яка наводиться у звіті з оцінки впливу на довкілля;

 • Сплати вартості проведення громадського обговорення. Розмір плати за проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на навколишнє  середовище встановлюється уповноваженим центральним органом за погодженням з Мінекономрозвитку та залежатиме від категорії виду впливу планованої діяльності та інших критеріїв. До звіту з оцінки впливу на довкілля додається документ, який підтверджує перерахування визначеного розміру плати на відповідний рахунок, який надається відповідним уповноваженим органом;

 • Інших супутник витрат, пов’язаних з підготуванням додаткових документів, які підтверджують факти оприлюднення та донесення інформації до місцевої громадськості.Час необхідний для проходження процедури ОВД:

Час необхідний з проходження процедури оцінки впливу на довкілля на умови наявності готового тексту повідомлення та звіту з оцінки впливу на довкілля документів становитиме в цілому не менш 50 робочих днів. До цього основного часу необхідно додати час:

 • Необхідний для збирання вхідних даних, їх обробки, складання повідомлення та звіту з оцінки впливу на довкілля не менш 35 робочих днів;

 • Для проведення лабораторних досліджень стану навколишнього середовища, якщо такі відсутні на об’єкті планованої діяльності;

 • Необхідний для погодження підготовлених текстів повідомлення, звіту оцінки впливу на довкілля та інших документів, які підлягатимуть оприлюдненню, якщо ці документи розроблятимуться стороною організацією.


ТОВ «КЕІ«ЕКОКОМПАНІ» пропонує допомогу в процесі отримання позитивного рішення щодо впровадження планової дільності. Наші фахівці забезпечують підготування та подання повідомлення про планову діяльність, з реєстрацією повідомлення в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, публікацію повідомлення в двох засобах масової інформації, надсиланням повідомлення визначеним законодавством України органам, підготують “Звіт з оцінки впливу на довкілля” та Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, забезпечують юридичну і технічну підтримку в процесі проходження процедури оцінки впливу відповідної планової дільності на довкілля.


Повернутися до списку