Ваше повідомлення було успішно відправлено!

Замовити дзвінок

ТОВ “КЕІ“ЕКОКОМПАНІ”  ваш партнер у сфері                екобезпеки.

+38 (067) 195-93-78
+38 (095) 761-55-37

Інвентаризація відходів виробництва

Інвентаризація відходів виробництва
Ми допомагаємо вам, щоб ви, в свою чергу, допомогли своїм сумлінним ставленням до питань екології зберегти довкілля, що оточує нас!

Про інвентаризацію

Вартість послуг ДОГОВІРНА, в залежності від складності об’єкта.

Інвентаризація відходів виробництва являє собою збір і систематизацію відомостей про матеріали, вироби та речовини, які переходять в стан "відходи" при здійсненні господарської діяльності. Інвентаризація проводиться з метою виявлення всіх джерел утворення відходів для регулярного і достовірного первинного обліку і контролю всіх видів відходів підприємства.

Інвентаризацію відходів виробництва бажано проводити всім підприємствам та організаціям, в процесі господарської діяльності яких утворюються відходи виробництва і споживання. Обліку не підлягають відходи виробництва, які використовуються в якості вторинної сировини, матеріалів, палива та ін. в інших підрозділах даного підприємства.


Інвентаризація відходів проводиться одноразово та в раз зміни:

  • технологічного процесу;

  • сировини, матеріалів тощо;

  • виду діяльності підприємства або будь-якого підрозділу тощо.

Інвентаризація джерел утворення відходів складається з наступних етапів:

  1. Вивчення структури підприємства.

  2. Формування переліку структурних підрозділів підприємства.

  3. Встановлення видів діяльності структурних підрозділів підприємств.

  4. Виявлення речовин, матеріалів і виробів, які перейшли в стан "відходи" при здійсненні кожного виду діяльності.

  5. Ідентифікація відходів.

  6. Заповнення інвентаризаційної відомості.


Навіщо проводити інвентаризацію відходів виробництва:

На пряму в українському законодавстві державного рівня відсутні вимоги про обов'язковість проведення інвентаризації відходів. В статті 17 Закон України «Про відходи» в частині обов'язків суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами передбачено - на основі матеріально-сировинних балансів виробництва виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і подавати щодо них статистичну звітність в установленому порядку.

Інвентаризація відходів виробництва націлена на формування матеріально-сировинних балансів, на виявлення джерел утворення відходів, кількісних та якісних показників відходів, а також в разі потреби, можуть бути розраховані індивідуальні питомі показники утворення відходів на одиницю продукції з урахування специфіки підприємства. Інвентаризація відходів полегшує первинний облік відходів, який здійснюється підприємством. За матеріалами Інвентаризації також складаються реєстрові карти ОУВ чи ООУВ.


Наслідки відсутності інвентаризації відходів виробництва:

Діючим законодавство України інвентаризація відходів виробництва проводиться на добровільних засадах.


Перелік основних нормативних документів:

1.​ Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 року №1264-XII.

2.​ Закон України “Про відходи” від 05.03.1998 р, №187/98-ВР, розділ ІІІ ст. 17, розділ V ст. 27

3.​ Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року №1360 “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів”

4.​ ПКМУ від 18 лютого №118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»

5.​ Класифікатор відходів. ДК 005-96. Затверджений і введений в дію наказом Держстандарту від 8.02.1996 №89.

6.​ Довідково-методичні настанови щодо застосування ДК005-96 “Класифікатор відходів”. Державний комітет України по стандартизації метрології та сертифікації.

7. ДСТУ 3911—99 (ГОСТ 17.9.0.1—99) Державний стандарт України. Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги.

8. ДСТУ 3911—99  Охрана природы обращение с отходами. Выявление отходов и представление информационных данных об отходах. Общие требования


Повернутися до списку